Kom je er even niet meer uit?

Ik ben er voor je!

Het kan de beste overkomen. Iedereen kan zichzelf eens goed tegenkomen. Je raakt verstrikt in allerlei negatieve gedachten en gevoelens. Je weet niet precies wat er aan de hand is, laat staan wat je ermee aan moet. Het kan zijn dat je eerst nog doet alsof er niets aan de hand is of dat je denkt dat het wel slijt. Vervolgens kun je het niet langer ontduiken en probeer je van alles om je maar niet zo te hoeven voelen. Echter lijkt dat niet te werken of het kan het het gevoel zelfs versterken. Waar je eerder je zaakjes altijd op orde had, van jezelf op aan kon, kom je nu tot de ontdekking dat je het niet langer alleen kunt oplossen. Hulp inschakelen is voor velen nieuw, onwennig en niet even makkelijk, maar het kan enorm verlossend uitwerken. Waag deze stap!Je kunt met je verhaal bij mij terecht. We gaan vooral samen te werk, waarbij jouw hulpvraag centraal komt te staan en ik je via een persoonlijke benadering bij sta in het proces. Jij bent daarin de echte expert. Je hebt het in je om je probleem op eigen kracht op te lossen. Ik hou slechts een spiegel voor ter begeleiding op weg naar de oplossing voor het probleem. In gesprek en door middel van diverse oefeningen bied ik jou perspectief, reflectie en zelfinzicht. Dit geeft jou de moed om je leven naar eigen wens vorm te geven.


Methodieken

Afhankelijk van de persoon en hulpvraag wordt er een keuze gemaakt uit één of meerdere van de volgende methodieken.

Over mezelf

Anne de Kroon

Met deze website geef ik jou een goede eerste impressie van wie ik ben als persoon. De psychologie kan soms wat braaf en conservatief op mij overkomen en dat kan wat mij betreft ook anders! Ik wil iets teweegbrengen wat vernieuwend, levendig en uitnodigend is en ik laat dat ook in mijn hulpverlenerschap terugkomen.

Ik ben gevestigd in het centrum van Hoorn, waar ik (jong)volwassenen behandel binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Mijn vaste werkdagen zijn tot aan maart 2022 maandag, woensdag en vrijdag. Per 1 maart 2022 werk ik op de maandag t/m donderdag. Verder ben ik aangesloten bij een erkende Geestelijke Gezondheidszorg organisatie (GGZ)-instelling SpecialistenNet. Het zorgaanbod van SpecialistenNet Psychologie valt onder de Zorgverzekeringswet. Om mijn kennis binnen het vakgebied up to date te houden probeer ik zoveel mogelijk workshops, cursussen, intervisies, supervisies en scholing te volgen. Ook ligt er een opleiding tot GZ-psycholoog in het verschiet.

Ik heb aan de UvA de Bachelor Pedagogische wetenschappen en de masteropleiding tot Orthopedagoog gevolgd. Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en gebonden aan de beroepscode voor pedagogen en psychologen. Ik kan mijzelf NVO Basis Orthopedagoog noemen en ik heb de titel Psycholoog NIP.

Procedure van aanmelding

Momenteel is er een tijdelijke aanmeldstop

Je kunt je met doorverwijzing van de huisarts per mail of via SpecialistenNet bij ANNE praktijk aanmelden. Na aanmelding wordt er binnen één dag contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Houdt hierin rekening met de wachttijden. Je wordt nadat de wachttijd is verstreken van harte welkom geheten voor een kennismakings-/intakegesprek. Ik stuur je voorafgaand aan de intake een e-mail met daarin de bevestiging van de afspraak, routebeschrijving en online-vragenlijsten en een privacyverklaring. De vragenlijsten mag je naar mij retourneren en de privacyverklaring bij akkoord ondertekenen. Verder word je vriendelijk verzocht je verzekeringspas en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar het intakegesprek mee te nemen.
En je zal in het bezit moeten zijn van een verwijsbrief.

De gemiddelde duur van een intakegesprek bedraagt 1,5 uur en de daaropvolgende sessies hebben een duur van zo’n 45 tot 90 minuten. Na het intakegesprek wordt duidelijk of er wordt overgaan op een BGGZ of SGGZ. Bij de BGGZ en SGGZ voert een regiebehandelaar regie over het zorgproces en bij de SGGZ wordt er multidisciplinair gewerkt, waarbij er aanvullend een psychotherapeut, psychiater en/of klinisch psycholoog in beeld is.