Verwijsbrief

De verwijsbrief kan je opvragen bij de huisarts. De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende eisen: 

  • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Gericht aan SpecialistenNet t.a.v. Anne de Kroon i.v.m. goedkeuring
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis (DSM-5 code)
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ)