De therapeutische relatie

 

De therapeutische
relatieHier ligt de nadruk op: Interactie - Individu Betrekkingsniveau - Inhoudsniveau


Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de therapeutische relatie de effectiviteit van de behandeling in positieve zin beïnvloed. Er zal dus veel geïnvesteerd worden in een vertrouwensband zodat je je op je gemak voelt, al moet er ook bij voorbaat al een klik zijn. Daarbij kan het als extra diagnostisch materiaal worden gezien. Daar waar je het als therapeut met de cliënt het hebt over denk- of gedragspatronen, kan de band en bijbehorende interactiepatronen tussen therapeut en cliënt daarin zeer veelzeggend zijn. Dit kan symbool staan voor de relaties die cliënt buiten de behandelmuren met anderen aangaat. Wanneer bepaalde opvattingen van de cliënt over de therapie tot bepaalde gedragingen of gevoelens leiden die de werkrelatie ondermijnen, zal er over gesproken moeten worden.