Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De
AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gegevens van cliënten
worden beheerd in een CRM-systeem genaamd Podio. Een groot deel daarvan zijn persoonsgegevens
en daarom is de data onderhevig aan de AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct op iemand
slaan of die naar iemand te herleiden zijn.
Met deze privacywet zal het voor cliënten duidelijk moeten zijn waarom de persoonsgegevens
verzameld worden, waarvoor het gebruikt wordt en hoelang het bewaard blijft. Je moet als praktijk
zijnde een goede reden/grondslag hebben om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. De
gegevens worden 15 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens anoniem gemaakt.
Daarnaast heb je als cliënt het recht om voor jezelf op te komen als het gaat om de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Je hebt daarin de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten
corrigeren of te ontvangen. De cliënt wordt hier door middel van een privacyverklaring uitvoerig
over geïnformeerd. Cliënt zal hier toestemming voor moeten geven, wil je met de behandeling
kunnen starten.