SchrijftherapieSommigen vinden het lastig om over gevoelens te praten en kunnen dit beter kwijt op papier. In dat geval kan schrijftherapie de uitkomst zijn. Met schrijftherapie zet je je levensverhaal en bijbehorende emoties om in woorden.


Met schrijftherapie ligt de nadruk op: Verleden - Heden - Toekomst Voelen - Denken - Doen


Het kan ertoe bijdragen dat het je overzicht biedt, je meer grip geeft en/of dat je jezelf beter leert begrijpen. Het helpt je om de problemen onder ogen te komen, want op het moment dat het er beschreven staat is het ook gelijk ‘echt’ geworden. Daarbij komt nog dat het ernaar kan maken dat je van je af kan schrijven, waardoor je de emoties een plek kan geven en je de gebeurtenissen vanuit het verleden kunt verwerken. Door te schrijven over je verleden verandert er in zekere zin niets aan wat er gebeurd is, maar het kan wel een ander perspectief geven. Door er anders naar te kijken ontstaat er als het ware een nieuw verhaal, waar je wat meer afstand van kan doen. Daarmee houdt het je minder in het verleden en kan je vanuit het hier en nu aan je toekomst werken. Tot slot veronderstel je hiermee dat je eigen ervaringen er mag zijn. En weet ook, het gaat er hier niet om hoe kundig je bent in verhalen vertellen of in de Nederlandse taal, het gaat om het proces.